• 26/11/2022 17:00 - 06/01/2023 22:00
    placeholder

    Lumina 2022 Natale a Caltagirone

    𝐋𝐮𝐦𝐢𝐧𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟐: 𝐢𝐥 𝐍𝐚𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐚 𝐂𝐚𝐥𝐭𝐚𝐠𝐢𝐫𝐨𝐧𝐞 è 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐩𝐢, 𝐜𝐞𝐫𝐚𝐦𝐢𝐜𝐚, 𝐬𝐚𝐩𝐨𝐫𝐢, 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜𝐚, 𝐚𝐫𝐭𝐞, 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐞𝐭à. 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐚𝐭𝐢𝐧𝐢 𝐝𝐚𝐥 𝟐 𝐝𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞. 𝐂𝐢𝐧𝐪𝐮𝐞 [...]